motto: "Neslibujeme nereálné"

3.10.2013 11:01

První úspěšná registrace kamerového systému v tramvajích

Dne 30.9. 2013 jsme ukončili pilotní projekt „Registrace kamerových systémů se záznamem v tramvajích typu 13T“, na kterém jsme pracovali od začátku letošního roku ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna a.s.
Tato „plošná“ registrace kamerových systémů v mobilních prostředcích je prvním úspěšným pokusem v dějinách existence zákona o ochraně osobních údajů a znamená průlom v boji proti vandalům a pachatelům trestných činů. Záznamy z kamer bude možné využít jako důkazní materiál u soudu.
Více
>odkaz<
>odkaz<
15.11.2012 10:47

Ukončení projektu pro ministerstvo zemědělství ČR

Dnem 15.11. 2013 jsme ukončili doposud náš největší projekt „Ověření a nastavení systému ochrany osobních údajů u Ústředního pozemkového úřadu“ pro ministerstvo zemědělství ČR. V rámci projektu byly ověřeny zásady dodržování ochrany osobních údajů u 77 pozemkových úřadů a 13 územních odborů Ústředního pozemkového úřadu.

Úvod

I3 Consultants je specialistou na ochranu osobních údajů, která je dnes velmi frekventovaným tématem, dotýkajícím se všech. Důkazem toho je frekvence pojmů „osobní údaj“ a „ochrana soukromí“ v médiích. Zásadním problémem je skutečnost, že „osobní údaj“ a způsob jeho „zpracování“ bývá často zneužíván jako nástroj pro řešení osobních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pacientem a lékařem, žákem a vyučujícím, zákazníkem a obchodníkem...(více zde)

Ochrana osobních údajů – fenomén současnosti

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“ nebo „zákon č. 101/2000 Sb.“) má velmi dynamický vývoj v jeho výkladu a je potřeba pravidelně se seznamovat s aktuálními poznatky v této oblasti.

Máte potřebné znalosti a zkušenosti pro dodržování Zákonem stanovených zásad ochrany osobních údajů a sankcí, při jejich porušení?

Máte u Vaší organizace správně nastaveny procesy pro veškeré operace s osobními údaji?

Pokud si s výše uvedeným nejste zcela jistí, můžete si ihned ověřit, jak na tom Vy a Vaše organizace jste. Máte-li chuť, zkuste si odpovědět na několik následujících otázek prostřednictvím jednoduchého testu.

Ochrana osobních údajů – registrace kamerových systémů

Ochrana osobních údajů v kamerových systémech je typickým příkladem dynamičnosti vývoje výkladu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zatím co v roce 2004 ještě nikdo ani netušil, že kamerové sledování může být „zpracováním osobních údajů“ ve smyslu Zákona, dnes si můžete jednoduchým způsobem ověřit v Registru Úřadu pro ochranu osobních údajů tohoto sledování (zpracování osobních údajů) u téměř 3 500 provozovaných kamerových systémů (stav k 31.7. 2009).

Ne všechny kamerové systémy „zpracovávají osobní údaje“ a ne všechny podléhají takzvané „oznamovací povinnosti“ vyplývající ze Zákona.

I3  Consultants poskytla odbornou pomoc již několika desítkám organizací v rámci procesu „registrace“ provozovaného kamerového systému. Na základě těchto zkušeností, jsme pro Vás připravili krátký návod, jak pokud možno úspěšně zaregistrovat Váš kamerový systém.

CCTV – doporučení pro úspěšnou instalaci kamerového systému se záznamem

:: © I3C Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::