O společnosti

krédo: „Nelze zajistit absolutní bezpečnost, ale je nutné zajistit alespoň její zákony požadovanou úroveň. K tomu je vždy potřeba zachovat zdravý rozum...“.

Společnost I3 Consultants s.r.o. (I3C) je především specialistou v oblasti ochrany osobních údajů a současně konzultační a poradenskou společností v oblasti ochrany informací.

Společnost byla založena v roce 2007 a od té doby realizovala řadu významných projektů v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany informací. Při řešení projektů se opírá o profesionální tým zkušených konzultantů a auditorů. Jejich zkušenosti s několika stovkami projektů mají mimořádný význam zejména v oblasti vstupních analýz ochrany osobních údajů, kde obvykle nestačí jen dokonalá znalost zákona, jeho výkladu a stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů. Hlavním benefitem pro klienta je skutečnost, že již při vstupní analýze ho naši konzultanti dokáží nasměrovat k nejen typickým, ale i velmi specifickým problémům, které řešili již u organizací obdobného typu, jakými jsou např. obce, školské organizace, nemocniční zařízení, firmy zpracovávající účetní a personální agendu atd.

Věříme, že tyto zkušenosti výrazně pomáhají našim klientům při implementaci nové unijní právní úpravy ochrany osobních údajů (GDPR) a na něj navazující národní legislativy.

Za největší úspěch v oblasti ochrany osobních údajů považujeme projekty související s legalizací kamerových systémů v dopravních prostředcích. V letech 2014 - 2015 se nám ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a.s. podařilo zaregistrovat kamerové systémy ve všech jeho tramvajových vozech, které sledují interiér vozu. Úřad pro ochranu osobních údajů, který od svého vzniku nikdy nepřipustil možnost využití kamerových systémů se záznamem uvnitř vozu, akceptoval naše řešení a DPMB se výrazně snížily škody způsobené zejména vandalismem.

V roce 2016 si stejnou pomoc vyžádal i Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a v září téhož roku mu byl povolen Úřadem pro ochranu osobních údajů provoz kamerových systémů se záznamem uvnitř i vně všech tramvají a autobusů.

Za nejvýznamnější referenční projekt v oblasti ochrany informací považujeme projekt „Zavedení jednotného systému řízení bezpečnosti informací v resortu MPSV“, který jsme úspěšně ukončili v roce 2015 v konsorciu se společností KPMG ČR.

Společnost je členem Network Security Monitoring Cluster (NSMC), který je kooperačním odvětvovým uskupením zaměřeným na oblast bezpečnosti počítačových sítí a bezpečnosti v ICT (www.nsmcluster.com).

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::