Systémy řízení kodifikované ve standardech ISO představují soubory postupů nejlepší praxe v daných oblastech řízení a jsou sestavovány jako celosvětový konsenzuální průřez zkušeností z dané oblasti řízení, který je před zveřejněním podroben kritice široké odborné veřejnosti.

Přestože dnes nikoho nenapadne postavit si sám auto, protože by musel řešit problémy, které automobilky již dávno v historické minulosti vyřešily před ním, mnohé organizace v oblasti řízení spoléhají na  vlastní postupy s tím, že „nám to tak stačí“. Vydávají se tak na  trnitou cestu objevování již objeveného a dříve či později je nutnost reagovat na  provozní problémy stejně přivede k tomu, že je donutí aplikovat procesy, které již dávno byly popsány ve standardech.

Postupy popsané ve standardech neposkytují návod jak řešit konkrétní problémy organizace, ale připraví řadu procesů, jejichž pomocí lze každý problém řešit ještě dříve, než se projeví jeho nepříznivý dopad na  organizaci.

Zavádění systémů řízení

Naše společnost je zaměřena na  bezpečnost informací, již od roku 2007 zavádí systémy řízení bezpečnosti podle standardu ISO/IEC 27001 a systémy řízení poskytování služeb podle standardu ISO/IEC 20000, které byly certifikovány mnohými certifikačními autoritami jako je Lloyds L.R.Q.A, nebo CIS – OQA Quality Austria a dalšími.

Systémy řízení

Systémy řízení, které zavádíme, mají jeden společný základ, kterým je systém řízení kvality ISO 9001. Všechny ostatní systémy řízení jsou implementací principů řízení kvality do jednotlivých konkrétních oblastí řízení.

Naše krédo při zavádění systémů řízení

Při implementaci systémů řízení se řídíme následujícími obecnými pravidly, které jsou naším krédem:

1. Implementovaný systém řízení má organizaci sloužit – nikoli ona jemu. Systém řízení musí být implementován tak, aby se zamezilo zavádění nových činností a aktivit, které nejsou nezbytné pro fungování systému.
2. Zachovej to, co je v organizaci již zavedeno a co funguje. Preferujeme zachování použitelných procesů a pravidel, pokud jsou u organizace již zavedeny a fungují.
3. Implementace končí až auditem. Certifikační audit poskytne důkaz o správném zavedení systému řízení. Pokud se organizace rozhodne, že systém nebude certifikovat, je systém považován za zavedený až po interním auditu, který nebude identifikovat neshody vůči standardu.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::