Vzdělávání

Odborná připravenost je předpokladem úspěchu ve všech oblastech lidské činnosti. Naše společnost pomáhá svými kurzy připravovat odborníky v oblastech, kde dlouhodobě působíme a máme bohaté zkušenosti.

Naše kurzy jsou zaměřeny nejen na poskytnutí dostatečného teoretického základu, ale zejména na předání praktických dovedností, které umožní frekventantům našich kurzů prakticky realizovat činnosti, které se na kurzu naučili.

Kybernetická bezpečnost a ISMS
V oblasti kybernetické bezpečnosti máme připravenu řadu kurzů, které provedou účastníka od naprostých základů řízení bezpečnosti informací (manažer ISMS), přes problematiku kybernetické bezpečnosti (kurz manažera kybernetické bezpečnosti), dále přes zvládnutí role architekta kybernetické bezpečnosti (kurz architekta kybernetické bezpečnosti) až po kurz auditora kybernetické bezpečnosti.

Ochrana osobních údajů V oblasti ochrany osobních údajů se v současnosti zaměřujeme na implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a na něj navazující tuzemské legislativy. Kurzy jsou zaměřeny na novinky a právní aspekty, které nová právní regulace přináší, dále na příklady dobré praxe, nové výklady dozorového orgánu a soudní judikáty, i na související praktické změny v oblasti zpracování osobních údajů, včetně nových požadavků na provoz informačních systémů i na příklady dobré praxe.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::