Pravidelná poradenská činnost – trvalá podpora

Jelikož ne všechny organizace jsou povinny jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, a současně nemají dostatečně kvalifikovanou vlastní osobu v oblasti ochrany osobních údajů, je pro ně možným řešením zajistit si pravidelnou poradenskou a konzultační činnost k povinnostem vyplývajícím pro ně z platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

    Naše společnost v rámci pravidelné poradenské činnosti nabízí následující služby:
  • Pravidelné poskytování informací ke všem aktuálním změnám legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a ke změnám ve výkladu legislativy Úřadu pro ochranu osobních údajů formou vyrozumění elektronickou poštou (e-mailem).
  • V návaznosti na změny legislativy revize zavedených procesů k ochraně osobních údajů.
  • Jednorázové či periodické proškolení zaměstnanců z problematiky zpracování a ochrany osobních údajů.
  • Konzultační podporu formou „helpdesk“ na zpřístupněný e-mailový a telefonní kontakt.
  • Součinnost v případě oznámené kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato forma poradenské či konzultační činnosti naopak nezahrnuje plnění povinností správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů např. při posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů, zpracování bezpečnostní dokumentace atd.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::