Kurz GDPR – Nová pravidla ochrany osobních údajů

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za soulad s novou právní regulací a implementaci jejich dopadů.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s významnými změnami, které přináší Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a jejich dopady na zpracování osobních údajů, včetně  možných problémů v implementaci některých nových požadavků.

Obsahově je kurz zaměřen na:

  • stávající právní úpravu a nejčastější neshody při zpracování osobních údajů,
  • zásadní změny oproti stávající právní úpravě,
  • stávající právní úpravu a nejčastější neshody při zpracování osobních údajů,
  • procesní aspekty nové právní úpravy,
  • doporučení k implementaci nové právní úpravy,
  • předpokládaná rizika nové právní úpravy.

    • Dále připravujeme specializované kurzy pro jednotlivé role v rámci systému zpracování osobních údajů dle GDPR, které zahájíme v okamžiku, kdy Úřad pro ochranu osobních údajů upřesní formou stanovisek některá, dosud ne úplně vyjasněná témata.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::