Bezpečnostní dokumentace

Bezpečnostní dokumentace není cílem, nýbrž pouze prostředkem pro úspěšné řízení bezpečnosti informací.

Vyhláška o kybernetické bezpečnosti stanovuje povinným subjektům povinnost zpracovat sadu bezpečnostní dokumentace.

Cílem je zdokumentování a zavedení řízeného, dokumentovaného, a tedy vymahatelného a kontrolovatelného systému řízení bezpečnosti informací.

  Námi poskytovaná služba v oblasti zpracování bezpečnostní dokumentace zahrnuje:
 • Prostudování stávající předpisové základny klienta.
 • Analýzu stávajících opatření.
 • Namapování explicitně stanovených opatření na stávající stav.
 • Zohlednění závěrů z hodnocení rizik v míře uplatnění stanoveného opatření.
 • Vypracování nebo aktualizace stávající předpisové základny v rozsahu:
  • Koncepční materiály – strategie a politiky, které stanovují trendy, cíle a základní koncepce řízení bezpečnosti informací.
  • Normativní materiály – směrnice a metodické pokyny, které stanovují povinnosti, odpovědnosti a obecné postupy.
  • Záznamy – poskytují informace, kterými je dokládán konkrétní stav nebo provedení činnosti a slouží jako důkaz o správném fungování systému řízení bezpečnosti informací.

:: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::