Audit kybernetické bezpečnosti

Mám jistotu, že dodržuji zákon?

Naše společnost nabízí provedení auditu kybernetické bezpečnosti v souladu s vyhláškou o kybernetické bezpečnosti certifikovanými Lead auditory bezpečnosti informací v rozsahu:

Ověření zavedených organizačních opatření, zejména:

 • systém řízení bezpečnosti informací,
 • řízení aktiv spočívající v jejich identifikaci, určení garantů a hodnocení důležitosti aktiv, jejich ochrany,
 • řízení rizik – definovaná metodika identifikace aktiv, identifikace rizik a hodnocení rizik, plán zvládání rizik,
 • zavedení organizace bezpečnosti, stanovení Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti, definování rolí kybernetické bezpečnosti,
 • stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele,
 • bezpečnost lidských zdrojů a rozvoj bezpečnostního povědomí v rámci životního cyklu zaměstnance,
 • řízení provozu a komunikací spočívající v zajištění bezpečného provozu ICT,
 • řízení přístupu k informačnímu systému, definování pravidel pro hesla a bezpečné chování uživatelů,
 • bezpečný vývoj informačních systémů,
 • zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů,
 • řízení kontinuity činností, stanovení práv a povinností osob zastávajících bezpečnostní role.

Ověření zavedených technických opatření, zejména:
 • pravidel a prostředků pro fyzickou bezpečnost,
 • zavedení nástrojů pro:
  • ochranu integrity komunikační sítě,
  • ověření identity uživatelů,
  • řízení přístupových práv,
  • ochranu před škodlivým kódem,
  • zaznamenávání činností KII, VIS, jejich uživatelů a administrátorů,
  • detekci, sběr a vyhodnocení kybernetických událostí,
 • pravidel pro použití kryptografických prostředků,
 • použití nástrojů pro bezpečnost průmyslových a řídících systému.

 • Ověření bezpečnostní dokumentace.

 • Zpracování protokolu z provedeného auditu kybernetické bezpečnosti, definování jednotlivých zjištění a pomoc při definování návrhu jejich řešení.
 • :: © I3 Consultants s.r.o. :: K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 ::